Xin lưu ý: Thẻ tín dụng của bạn đã được ủy quyền trước bởi Nhóm phụ trách đặt phòng của chúng tôi và chúng tôi đã bắt đầu quá trình thanh toán. Để đảm bảo đặt phòng của bạn, một Nhân viên Kinh doanh Đặt phòng sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 24 giờ để hoàn tất giai đoạn cuối của quá trình thanh toán, theo quy định của Ngân hàng Maldives.

Thông tin cá nhân

Thông tin tiệc

Để xem Chính Sách Riêng Tư, nhấn vào đây

Cảm ơn bạn đã đặt phòng. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn để xác nhân ngày và giờ bạn muốn đặt ăn với chúng tôi.